Praca

Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem w branży lotniczej, chętnie zapoznamy się z Twoim CV
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@dioxid.com.pl

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska:


Kierownik ds. Produkcji
Opis stanowiska:
- Organizacja i kierowanie procesem produkcyjnym przedsiębiorstwa,
- Nadzór nad procesami planowania produkcji,
- Zarządzanie podległym zespołem pracowników,
- Udział w przeglądach kontraktów, w planowaniu i nadzorowaniu budżetu,
- Wdrażanie nowoczesnych narzędzi ciągłego doskonalenia (Visual Management, OEE, Lean Management),
- Współpraca z zarządem i dyrekcją firmy w kwestii ustalenia kierunków rozwoju.
 
Wymagania:
- Wykształcenie: wyższe techniczne,
- Min. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży lotniczej
-  Znajomość nowoczesnych metod zarządzania produkcją, optymalizacji produkcji
- Znajomość procesów obróbki powierzchniowej będzie dodatkowym atutem


Inżynier procesów chemicznych
Opis stanowiska:
- Wdrożenie oraz nadzorowanie realizacji procesów specjalnych w Spółce (anodowanie, kadmowanie),
- Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb i ofert firm oraz analiza zapytania ofertowego od Klienta – przegląd wymagań,
- Uczestnictwo w przeglądzie technicznym przed przystąpieniem do realizacji zakresu zamówień,
- Rejestrowanie zleceń produkcyjnych,
- Wdrażanie zmian konstrukcyjnych i technologicznych mających na celu zmniejszenie pracochłonności i kosztu wyrobów,
- Nadzorowanie dokumentacji technologicznej i jej weryfikacja,
- Realizacja działań korygujących, zapobiegawczych w zakresie działalności własnej komórki organizacyjnej,
- Realizacja czynności wynikających z procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością wg AS 9100 (aktualne wydanie),
 
Wymagania:
- Wykształcenie: wyższe techniczne Inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewne
- Min. 2 lata doświadczenia na analogicznym lub podobnym stanowisku
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie


Inżynier jakości
Opis stanowiska:
- Jakościowy nadzór nad procesem produkcyjnym, raportowanie błędów, przygotowywanie analiz
i definiowane działań,
- Poprawa wewnętrznych procesów związanych z podnoszeniem jakości i niezawodności procesów
i wyrobów,
- Rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych i procesowych w oparciu o standardy pracy
i analizę przyczynowo – skutkową,
- Definiowanie oraz wprowadzanie działań korygujących oraz prewencyjnych w odpowiedzi na problemy jakościowe,
- Wdrażanie nowych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie założonych celów jakościowych oraz ciągłe podnoszenie wydajności procesów,
- Ścisła współpraca z działami produkcji i zapewnienia jakości.
 
Wymagania:
- Wykształcenie: zarządzanie jakością, inżynieria produkcji lub pokrewne,
- Min. 2 lata doświadczenia w dziale jakości,
- Znajomości standardów dokumentacji technologicznej i jakościowej (w tym umiejętność czytania rysunku technicznego),
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


Specjalista ds. zapewnienia jakości
Opis stanowiska:
- Przygotowanie oraz  nadzór nad dokumentacją systemową,
- Koordynowanie realizacji działań korygujących,
- Rozwiązywanie problemów jakościowych,
- Opracowanie raportów i analiz,
- Realizacja audytów wewnętrznych,
- Reprezentowanie firmy podczas audytów zewnętrznych,
- Przygotowywanie oraz przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu norm jakościowych.
 
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, kierunek: systemy zarządzania jakością,
- Min. 2 lata doświadczenia w Dziale Zapewnienia Jakości,
- Znajomość wymagań norm ISO 9001, AS9100,
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- Mile widziane uprawnienia Audytora wewnętrznego.


Operator procesów specjalnych
Opis stanowiska:
- obsługa linii anodowania i kadmowania
- wypełnianie dokumentacji produkcyjnej z wykonanych operacji

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu technicznym
- mile widziane doświadczenie w pracy na liniach galwanicznych
- umiejętność pracy z dokumentacją techniczną
- zdolność do szybkiego reagowania na zaistniałe sytuacje
- dobra organizacja pracy
- zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków
- zdolności manualne


Pomocnik operatora linii galwanicznej
Opis stanowiska:
- maskowanie i mycie części,
- zawieszanie elementów na zawiesiu.

Wymagania:
- wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
- sprawność manualna,
- dokładność,
- zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
- mile widziana znajomość rysunku technicznego.